Green Days - Targi ogrodnictwa i architektury

ATRAKCJE

Największy kiermasz ogrodniczy w Polsce

Bonsai Show

Przycinanie roślin i krzewów ozdobnych
z Dominikiem Strzelcem

Pokazy arborystyczne prowadzone przez FEDERACJĘ ARBORYSTÓW POLSKICH

BEZPŁATNE CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PSDZ-NOT i SOPREMA Polska Sp. z o.o., DLA PROJEKTANTÓW i DOZORU TECHNICZNEGO DACHÓW ZIELONYCH W SYSTEMIE SOPREMA.

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE FEDERACJI ARBORYSTÓW POLSKICH
pn. INNOWACJE DLA DRZEW

I Forum "Miasto z natury" miesięcznika Zieleń miejska - kształtowanie i gospodarowanie przestrzenią miejską