Green Days - Targi ogrodnictwa i architektury

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE FEDERACJI ARBORYSTÓW POLSKICHpn. INNOWACJE DLA DRZEW 

Bardzo prosimy zainteresowanych udziałem i certyfikacją na szkoleniu, o zgłaszanie się na adres mail: (biuro@fap-arbor.pl)

TEMATY WYKŁADÓW: 
 • OCHRONA ODGROMOWA DRZEW
 • INNOWACJE W SPECJALISTYCZNYCH ARBORYSTYCZNYCH SYSTEMACH ANTYKOMPRESYJNYCH, CHRONIĄCYCH KORZENIE DRZEW NA OBSZARACH ANTROPOGENICZNYCH:
 • ZABEZPIECZENIA KORON DRZEW REWOLUCJA – EWOLUCJA – INNOWACJE
 • PODEST w OCHRONIE SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA
 • PROPOZYCJA UJEDNOLICENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZANIA INWENTARYZACJI DRZEW i/lub KRZEWÓW
 
Pełen program wykładów zostanie opublikowany wkrótce.

Wykład 1 z prezentacją pt. OCHRONA ODGROMOWA DRZEW

mgr inż. URSZULA KOKOSIŃSKA

 • Pracownik KEZO Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk
 • Specjalista ds. weryfikacja nowoczesnych technologii.
 • Koordynator projektów badawczo-rozwojowych.

mgr inż. TADEUSZ MICZEL

 • Prezes Zarządu – LCS Lightning Control Systems Sp. z o.o

dr inż. SYLWESTER KOZERA

 • Członek Fundacji KEZO przy Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk.
 • Ekspert Systemów Odgromowych z Wczesną Emisją Lidera (ESE)
 • Koordynator Projektu “Bezpieczne Strefy”.

Wykład 2 z prezentacją pt. INNOWACJE W SPECJALISTYCZNYCH ARBORYSTYCZNYCH SYSTEMACH ANTYKOMPRESYJNYCH, CHRONIĄCYCH KORZENIE DRZEW NA OBSZARACH ANTROPOGENICZNYCH:

mgr inż. arch. kraj. Aleksander Lech

 • Doradca Techniczno-handlowy Green City Life Sp. z o.o.
 • Wyłączny dystrybutor GreenBlue Urban (dawne GreenLeaf) na obszarze Polski.

dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska

 • Pracownik naukowy S.G.G.W. w Warszawie
 • Specjalista w dziedzinie DENDROLOGII, ARBORYSTYKI oraz nauk rolniczych w specjalności architektura krajobrazu.

Jarema Andrzej Rabiński

 • BIEGŁYCH SĄDOWYCH PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W W-WIE w zakresie ochrony środowiska /Kd. 91-92, 93-97, 98-02/
 • RZECZOZNAWCÓW N.O.T. – S.I.T.O. NR 847 w specjalności ochrona środowiska.
 • RZECZOZNAWCÓW N.O.T. – S.I.T.M.B. NR 1105 w specjalności ochrona środowiska w toku realizacji inwestycji budowlanych.

Wykład 3 z prezentacją: ZABEZPIECZENIA KORON DRZEW REWOLUCJA – EWOLUCJA – INNOWACJE

Rafal Cegielski

 • Przedstawiciel firmy GEFA Produkte Fabritz GmbH z Krefeld, Niemcy – będącej członkiem wspierającym Federacji Arborystów Polskich i Niemieckich BGL oraz FL
 • Konsultant dla klientów z terenu Polski, zajmujący się od prawie 30 lat tematyką sadzenia, pielęgnacji i ochrony drzew na terenach zurbanizowanych. z wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem technicznym, implementacji projektów, oraz po wewnętrznych szkoleniach w firmie.

Wykład 4 z prezentacją: PODEST w OCHRONIE SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA

Łukasz Komosiński

 • Właściciel firmy Timber Line – wieloletniego wykonawcy konstrukcji podestów i tarasów kompozytowych.
 • Wieloletni specjalista ds. podestów i tarasów kompozytowych.
 • specjalista w dziedzinie DENDROLOGII i szkółkarstwa.

Jarema Andrzej Rabiński

dr hab. inż. Ewa Zaraś-Januszkiewicz

 • prac naukowy S.G.G.W. w Warszawie
 • DENDROLOG specjalista Kształtowania Terenów Zieleni

Wykład 5: z prezentacją pt. PROPOZYCJA UJEDNOLICENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZANIA INWENTARYZACJI DRZEW i/lub KRZEWÓW:

dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski prof. U.P.w Wr.

 • prac naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • specjalista w dziedzinie DENDROLOGII, roślin ozdobnych i kształtowania terenów zieleni oraz ZADRZEWIEŃ miejskich

dr inż. Marcin Kolasiński

 • Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Przewodniczącego Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego
 • specjalista w dziedzinie DENDROLOGII i szkółkarstwa.

Jarema Andrzej Rabiński

dr Piotr Reda

 • Kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego przyrodnik, specjalista w dziedzinie DENDROLOGII, roślin ozdobnych i kształtowania terenów zieleni oraz ZADRZEWIEŃ miejskich.
 • Prezes Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.
 • Członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
 • Członek Zwyczajny i Założyciel Federacji Arborystów Polskich.

dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska

dr hab. inż. Ewa Zaraś-Januszkiewicz