CERTIFIED TRAINING OF THE POLISH ARBORIST FEDERATION"INNOVATION FOR TREES"

We kindly ask those interested in participation and certification at the training to report to the following e-mail address:(biuro@fap-arbor.pl)

TEMATY WYKŁADÓW: 
  • OCHRONA ODGROMOWA DRZEW
  • INNOWACJE W SPECJALISTYCZNYCH ARBORYSTYCZNYCH SYSTEMACH ANTYKOMPRESYJNYCH, CHRONIĄCYCH KORZENIE DRZEW NA OBSZARACH ANTROPOGENICZNYCH:
  • ZABEZPIECZENIA KORON DRZEW REWOLUCJA – EWOLUCJA – INNOWACJE
  • PODEST w OCHRONIE SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA
  • PROPOZYCJA UJEDNOLICENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZANIA INWENTARYZACJI DRZEW i/lub KRZEWÓW
Pełen program wykładów zostanie opublikowany wkrótce.