ArtAgro Polska Sp. z o.o.

Opis / Description

ArtAgro Polska – firma w 100% z kapitałem Polskim, rozwijająca projekt NanoGelu dedykowanemu przyrodzie, rolnictwu oraz produkcji warzyw i owoców. Produkty bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o jakość, i pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Wszystkie właściwości potwierdzone badaniami, certyfikatami i rekomendacjami Państwowych Centrów Badawczych ( jak IUNG czy IBL ) oraz dopuszczeniem wydanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako produkt do zastosowania rolniczego – poprawiającego jakość gleby. Hydrożele ArtAgro to najwyższej jakości magazyn doglebowy dzięki któremu możemy uzyskać następujące korzyści: • zmniejszenie ilości wody zużywanej do podlewania/nawadniania do 50%, • produkty w 100% biodegradowalne (!!!) i przyjazne środowisku • zmniejszenie dawek nawozowych o ok 30% przez zatrzymanie składników pokarmowych, • zwiększenie plonowania od ok. 15% wzwyż (zależnie od rodzaju uprawy / plantacji ) • pozostaje aktywny w glebie do 5 lat, • poprawia strukturę̨ gleby oraz tamuje przecieki wodne, • wspiera procesy rekultywacji terenów • przyspiesza wzrost roślin i przeciwdziała usychaniu.

ArtAgro Polska – is a company with 100% Polish capital, developing NanoGels dedicated to nature / agriculture. Unbeatable products in terms of quality and a positive impact on the natural environment. All properties confirmed by tests, certificates and recommendations of the State Research Centers (such as IUNG or IBL). The only one superabsorbent that have admission to trade from Ministry of Agriculture. Hydrogels ArtAgro is the highest quality soil storage thanks to which we can get the following benefits: • reducing the amount of water used for irrigation by 50%, • 100% biodegradable (!!!) and natural environmentally friendly products • reduction of fertilizer doses by approx. 30% by retaining nutrients, • increase in yield from approx. 15% and up (depending on the type of crop / plantation) remains active in soil up to 5 years, • improves the structure of soil and blocks water leaks, • supports land reclamation processes • accelerates plant growth and prevents drying out.

Details

  • Email: biuro@artagropolska.pl
  • Phone: +48 507 485 058
  • Website: artagropolska.pl
  • Stand: C125
Go back to exhibitors catalog