Bielska Fabryka Dźwigów BEFARD Sp.zo.o.

Opis / Description

BEFARD polski producent żurawi HDS, specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie przeładunku i załadunku towarów. Do głównej gamy produktów marki BEFARD nalezą żurawie przeładunkowe typu HDS na samochody dostawcze o ładowności do 3,5 t, samochody ciężarowe oraz przyczepy samochodowe. W ofercie BEFARD jest również szeroka gama hydraulicznego osprzętu roboczego tj. różnego typu łyżki wielofunkcyjne i chwytaki do recyklingu oraz urządzenia próżniowe, takie jak roboty montażowe na kołach i podwoziu gąsienicowym, chwytaki do szkła oraz elektryczne wózki transportowe. Wszystkie produkty marki BEFARD to urządzenia dostosowane do wymogów rynku europejskiego. Maszyny BEFARD w fazie produkcji poddawane są szeregowi testów wytrzymałościowych i jakościowych. Każdy żuraw marki BEFARD spełnia wymogi dyrektywy maszynowej i opatrzony jest znakiem CE. Misją firmy BEFARD jest dostarczanie użytkownikom bezkompromisowych rozwiązań w dziedzinie załadunku i transportu towarów. Produkty BEFARD charakteryzują się wysokim stopniem użyteczności i wytrzymałością. Produkty BEFARD cechują się niezwykle korzystnym stosunkiem ceny do wydajności i jakości. BEFARD to niezawodny partner dla wszystkich, którzy cenią sobie jakość, niezawodność, funkcjonalność, wydajność i oszczędność.

BEFARD, a Polish manufacturer of HDS cranes, specializes in providing solutions in the field of handling and loading of workpieces. To the main range of BEFARD products should be added an HDS loading crane for vans with a capacity of up to 3.5 tons, trucks and automotive devices. The BEFARD offer also includes a wide range of hydraulic machine accessories, i.e. complex types of multi-functional buckets and processing grippers and vacuum devices, such as assembly works on wheels and a crawler chassis, glass grippers and electric transport trolleys. All BEFARD products for a device covered by the service market guarantee. The BEFARD machines undergo a series of emission and quality tests in the production process. Each BEFARD crane has a machinery directive and is affixed with the CE mark. BEFARD's mission is to provide uncompromising services in the field of loading and transporting shipments. BEFARD products are characterized by a high degree of usability and durability. BEFARD products are characterized by an extremely favorable price-performance-quality ratio. BEFARD is a reliable partner for everyone who values ​​quality, reliability, functionality, efficiency and economy.

Details

  • Email: agnieszka@befard.pl
  • Phone: 664166422
  • Website: www.befard.pl
  • Hall: salon techniki ogrodniczej
  • Stand: 1
Go back to exhibitors catalog