Gardenphilia.com Sp. z o.o.

Opis / Description

Twórca programu Gardenphilia DESIGNER – profesjonalnego narzędzia do projektowania i wizualizacji terenów zieleni. Program, dzięki wyjątkowej formule 4w1, umożliwia kompleksowe wykonanie projektu: tworząc koncepcyjny rzut z góry, automatycznie tworzona jest wizualizacja 3D, projekt techniczny, a także zestawienie roślin i materiałów użytych w projekcie. Największa na rynku baza ponad 8000 roślin z polskich szkółek oparta jest o unikatowe w skali europejskiej, akwarelowe, ręcznie malowane tekstury. Nowoczesny, intuicyjny interfejs, to kolejny z wielu elementów usprawniających pracę architekta krajobrazu w programie Gardenphilia DESIGNER. Bezpośredni dostęp do wszystkich funkcji programu pozwala oszczędzić czas, podgląd projektu w 3D umożliwia szybką weryfikację wprowadzanych zmian, a wygenerowane zestawienia projektowanych roślin i materiałów pozwalają na szybkie stworzenie kosztorysu. Program posiada unikatową na rynku możliwość prezentacji zmian sezonowych zieleni o dowolnej porze roku. Inne, niezwykle przydatne w pracy architekta krajobrazu funkcje programu, to symulacja wzrostu roślin oraz dynamiczna wizualizacja zmian zacienienia ogrodu w ciągu doby. Aplikacja umożliwia import plików 3D w formacie DAE i 3DS - np. z programu SketchUp i innych programów do modelowania obiektów 3D. Gardenphilia DESIGNER pracuje zarówno w trybie online, jak i offline (bez konieczności dostępu do Internetu). Program jest dostępny w polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej oraz litewskiej wersji językowej i pracuje pod systemem operacyjnym Windows 8, 10 i Mac OS X. NOWOŚCI w wersji Gardenphilia DESIGNER 2020: - nowa biblioteka materiałów, w tym biblioteka nawierzchni i murów Semmelrock, - modele 3D roślin.

Creator of the Gardenphilia DESIGNER application - a professional tool for designing and visualising green areas. The application, thanks to a unique 4-in-1 formula, allows for comprehensive project execution: by creating a conceptual 2D project, you are automatically creating 3D visualization, technical design, and lists of plants and materials used in the project. The largest database of over 8000 plants is based on unique in Europe, watercolour, hand painted textures. A modern, intuitive interface is another of many elements improving the work of a landscape architect in the Gardenphilia DESIGNER. Direct access to all functions of the program saves time. 3D project preview enables quick verification of introduced changes, and generated lists of designed plants and materials allow to quickly create a cost estimate. The application has a unique opportunity to present seasonal greenery changes at any time of the year. Other functions of the program, extremely useful in the work of a landscape architect, are simulation of plant growth and dynamic visualization of garden shading changes during the day. The application allows to import 3D files in DAE and 3DS format - e.g. from SketchUp and other 3D object modeling programs. Gardenphilia DESIGNER works online and offline (without the need for Internet access). The application is available in Polish, English, German, Russian and Lithuanian language versions and works with Windows 8, 10 and Mac OS X. NEWS in Gardenphilia DESIGNER 2020: - A new library of materials, including the Semmelrock surface and wall library, - 3D plants models

Details

  • Email: info@gardenphilia.com
  • Phone: +48 503 785 451
  • Website: https://gardenphilia.com
  • Stand: X
Go back to exhibitors catalog