Koło Naukowe Ogrodników SGGW

Opis / Description

Koło Naukowe Ogrodników to jedna z najstarszych tego typu organizacji studenckich działających w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rozpoczęło działalność 13 maja 1921 roku na Wydziale Ogrodnictwa (obecnie Wdział Ogrodnictwa i Biotechnologii), przy którym trwa wiernie po dziś dzień! Studenci w ramach działalności w Kole zdobywają wiedzę praktyczną, biorą udział w projektach badawczych, miło spędzają czas w laboratoriach i uczą się na wyjazdach terenowych! Celem Koła jest nie tylko praca naukowa, ale również propagowanie ogrodnictwa. W ramach swojej działalności Koło produkuje rośliny sezonowe oraz rośliny do wnętrz, a dochody ze sprzedaży przeznaczane są na co roczne wyjazdy naukowo-dydaktyczne poza granice kraju.

Details

  • Email: knogrsggw@gmail.com.
  • Phone: 22 59 321 06
  • Website: http://kno.woiak.sggw.pl
  • Hall: C
  • Stand: C 222
Go back to exhibitors catalog