Natureum sp. z o.o.

Opis / Description

Jesteśmy nową firmą na polskim rynku z ofertą skierowaną do zainteresowanych ekologicznymi uprawami z zastosowaniem biologicznych nawozów. “W trosce o przyszłe pokolenia” to nasze motto skierowane do wszystkich którym leży na sercu piękny ogród, zadbany trawnik czy zdrowa żywność bez konieczności użycia nawozów chemicznych. Biologiczne użyźniacze gleby stosowane z powodzeniem od ponad 100 lat we Francji, Włoszech czy Niemczech oraz własne doświadczenie były inspiracją do wprowadzenia ich dla polskich odbiorców. Oferujemy przede wszystkim ulepszacz gleby w postaci wiórek z bydlęcych rogów i kopyt mający pozytywny wpływ na wszystkie fazy rozwoju roślin. Oprócz tego, że jest doskonałym źródłem azotu organicznego, dostępność składników odżywczych jest wolniejsza niż z innych substancji użyźniających, a zatem będąc nawozem o powolnym transferze, wspiera rośliny w całym cyklu życiowym. Jest higroskopijny, dlatego utrzymuje wilgoć, stopniowo uwalniając ją podczas okresów suszy. Oprócz tych właściwości wiórka z rogów i kopyt są również̇ środkiem wspaniale utrwalającym, dlatego jest stosowany w uprawie kwiatów i trawników ozdobnych. W szczególności zwiększa mikroflorę i mikrofaunę terenu, przekształcając próchnicę i zmieniając miękkość gleby, umożliwiając napowietrzanie systemu korzeniowego. Nasza oferta obejmuje rownież niezwykle wydajny, wysoko skoncentrowany ekstrakt z alg zebranych u wybrzeża Południowoafrykańskiego oraz ekstrakt w proszku z alg Północnoatlantyckich.

We are a new company on the Polish market with an offer directed to those interested in organic farming with the use of biological soil improvers (soil meal). "For the sake of future generations" is our motto addressed to everyone who has a beautiful garden at the heart, a well-kept lawn or healthy food without the need for chemical fertilizers. The fact that biological soil improvers have been successfully used for over 100 years in France, Italy or Germany as well as our own experience were the inspiration to introduce them to Polish recipients. We primarily offer a soil improver in the form of shavings from bovine horns and hooves having a positive effect on all phases of plant development. In addition to being an excellent source of organic nitrogen, the availability of nutrients is slower than that of other fertilizers, and therefore supports plants throughout the entire life cycle. It is hygroscopic, which is why it maintains moisture, gradually releasing it during periods of drought. In addition to these properties, shavings from horns and hooves are also a great fixative, which is why it is used in the cultivation of flowers and ornamental lawns. In particular, it increases the microflora and microfauna of the area, transforming humus and changing soil softness, allowing aeration of the root system. Our offer also includes an extremely efficient, highly concentrated algae extract collected off the South African coast and a powder extract from North Atlantic algae.

Details

  • Email: biuro@natureum.pl
  • Phone: 505840177
  • Website: www.natureum.pl
  • Hall: C
  • Stand: x
Go back to exhibitors catalog