Rodzinne Warszaty Ogrodnicze

Opis / Description

Rodzinne warsztaty ogrodnicze Wszystkich miłośników ogrodnictwa zapraszamy na cykl spotkań promujących wiedzę ogrodniczą w sklepach i centrach ogrodniczych w całej Polsce. Ogrodniczych porad udziela specjalista ogrodnik, znany propagator wiedzy ogrodniczej Witold Czuksanow. W warsztatach udział może wziąć każdy, bez względu na doświadczenie, są one bowiem przeznaczone dla osób, które od lat są miłośnikami zieleni, jak również dla tych, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z ogrodnictwem, zwłaszcza dzieci. Każdemu takiemu wydarzeniu przypisujemy przewodnie hasło, zazwyczaj związane z aktualną ofertą roślin promowaną w miejscu, w którym jesteśmy. Warsztaty organizuje marka KRONEN we współpracy z partnerami - firmami RAMP, Kwazar, PNOS-Ożarów Mazowiecki i FLOROVIT. Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze prowadzone są podczas każdego sezonu od 2016 roku.

Family gardening workshops All gardening lovers are invited to a series of meetings promoting gardening knowledge in stores and gardening centers throughout Poland. Horticultural advice is provided by a specialist gardener, a well-known propagator of gardening knowledge, Witold Czuksanow. Everyone can participate in the workshops, regardless of experience, because they are intended for people who have been lovers of greenery for years, as well as for those who are just starting their adventure with gardening, especially children. We assign a guiding slogan to such an event, usually associated with the current offer of plants promoted in the place where we are. The workshops are organized by the KRONEN brand in cooperation with partners - RAMP, Kwazar, PNOS-Ożarów Mazowiecki and FLOROVIT. Family Gardening Workshops are conducted during each season from 2016.

Details

  • Email: biuro@kronen.com.pl
  • Phone: +913867776
  • Website: https://kronen.com.pl/rodzinne-warsztaty-ogrodnicze
  • Hall: C
  • Stand: XXX
Go back to exhibitors catalog