Semmelrock Stein+Design

Opis / Description

Jesteśmy obecni na rynku już od ponad 60 lat. Od tego czasu pomagamy tworzyć domowe ogrody, otoczenie biurowców oraz dopełniać miejską przestrzeń. Lata pracy z ludźmi pozwoliły nam poznać ich potrzeby. Wiemy, co się sprawdza. Wiemy też, jak udoskonalać produkty zgodnie z obowiązującymi trendami. Stosujemy najnowocześniejsze technologie, by nasze kostki brukowe, płyty tarasowe czy elementy ogrodzenia i małej architektury wytrzymały próbę czasu. Łączymy innowacje z pięknym stylem, dlatego oprócz trwałości oferujemy naszym Klientom duży wybór kolorystyczny. Dzięki temu ufają nam nie tylko osoby projektujące domy na własną rękę, ale też profesjonaliści: architekci czy budowlańcy. W naszej ofercie znajdziesz produkty do klasycznych aranżacji, jak i te w stylu nowoczesnym: od płyt tarasowych w odważnych odcieniach po ogrodzenia pasujące do skandynawskiego minimalizmu. „Passion for paving” — tak brzmi motto firmy Semmelrock Stein+Design. Nie ukrywamy, że to właśnie pasja motywuje nas do działania i rozwijania się. Liczy się też zaangażowanie i współpraca — tych nie brakuje na żadnym etapie. Naszym powodem do dumy jest wykorzystywana podczas produkcji technologia Wetcast. To proces, który częściowo wykonujemy ręcznie. Jest czasochłonny, ale właśnie to pozwala na bardziej precyzyjne wykonanie projektu: płynna mieszanka wnika w każdy element formy, zamieniając się w perfekcyjny kształt. Dzięki temu możemy tworzyć produkty trwałe, o najlepszej jakości i unikalnej strukturze, z pełną dbałością o szczegóły. Oprócz wyspecjalizowanych pracowników nieoceniona jest też współpraca z architektami. Z ich pomocą sprawiamy, że potrzeby naszych Klientów stają się rzeczywistością. Wspólnie dbając o dokładność — od projektu aż do momentu realizacji — dajemy Ci gwarancję, że zawsze otrzymasz produkt doskonały. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć Ci każdego dnia, a tym samym — dzielić się z Tobą naszą pasją.

We have been present on the market for over 60 years. For all those years we have been helping to create home gardens and surroundings of office buildings, as well as to complement public spaces. Years of work with others has allowed us to learn about their needs. We know what works. We also know how to improve our products in line with current trends. We use the most advanced technologies in order for our pavings, terrace slabs and the elements of fencing and landscape architecture to stand the test of time. We combine innovations with a beautiful style. Therefore, apart from durability, we also offer a wide range of colours to our customers. This allows us to enjoy not only the trust of people who design houses on their own but also the trust of such professionals as architects and pavers. Our offers include products suitable for classic arrangements, as well as modern-style products, ranging from terrace slabs in bold shades to fencing that matches Scandinavian minimalism. ‘Passion for paving’ – this is the motto of Semmelrock Stein+Design. We do not deny that passion motivates us to act and develop ourselves. Dedication and cooperation are also important, which is why they are present at every stage. We pride ourselves on using the Wetcast technology during production. This process is partially performed manually. It is time-consuming, but it allows for a more precise execution of a project: a liquid mixture penetrates each element of a mould, turning itself into a perfect shape. This allows us to create durable products with the best quality and unique structure, and pay careful attention to details. Apart from a specialised staff, cooperation with architects is also invaluable. With their help, we satisfy the needs of our customers. Taking care of accuracy together – starting from the project stage to the moment of its implementation – we can guarantee that you will always receive the perfect product. We are delighted that we can accompany you every day, and share our passion with you.

Details

  • Email: pawel.jastrzebowski@semmelrock.com
  • Phone: 532 755 648
  • Website: www.semmelrock.pl
  • Hall: C
  • Stand: C42
Go back to exhibitors catalog