Towarzystwo Eksploatacji Surowców Mineralnych Sp. z o.o. Sp. k.

Opis / Description

Gnejsy.pl to marka ceniona na rynku za niezmiennie wysoką jakość produktów oraz bogactwo oferty, otwierającej nowe możliwości aranżacji ogrodów. Kruszywa Ozdobne o dużym zróżnicowaniu formy i gabarytów stanowią niewyczerpane źródło inspiracji dla inwestorów prywatnych i publicznych, którzy mogą polegać na solidności i trwałości naszych produktów. Walory estetyczne gnejsu dorównują ich doskonałym właściwościom technicznym, współtworząc bezkonkurencyjny produkt na miarę oczekiwań Klientów. Gnejsy to surowy, a jednocześnie wyrafinowany produkt, który zauroczy wszystkich poszukujących nowej jakości wśród kruszyw ozdobnych. Zapraszamy do wyjątkowego świata gnejsów, który zmieni Państwa inwestycję w prawdziwą perełkę.

Gnejsy.pl is a brand valued on the market for its product's consistently high quality and rich portfolio that opens new opportunities in garden arrangement. The decorative aggregates with a large variety of shapes and grades are on inexhaustible source of inspiration for private and public investors, who can rely on the solidity and durability of our products. The gneiss stone's aesthetic values match its excellent technical properties, contributing to an unrivalled product that meets Customer's expectations. The gneiss stone cladding is a raw, yet sophisticated product that will cativate everyone looking for a new quality in decorative aggregates. Welcone to the unique world of gneiss stone, which will change your development project into o real gem.

Details

  • Email: biuro@tesm.pl
  • Phone: +48 519 341 650
  • Website: www.tesm.pl
  • Hall: C
  • Stand: X
Go back to exhibitors catalog