ULIŃSCY Cash&Carry

Opis / Description

Szkółka ULIŃSCY jest jedną z największych, wiodących polskich szkółek roślin ozdobnych, pod względem jakości, różnorodności asortymentu oraz dużych partii jednorodnego materiału szkółkarskiego. Na powierzchni ponad 55 ha, z 40-letnim doświadczeniem produkuje szeroki asortyment roślin ozdobnych w pojemnikach oraz z gruntu, w różnych rozmiarach oraz formach. W roku 2018 na terenie szkółki uruchomiony został specjalny punkt sprzedaży hurtowej i detalicznej Cash & Carry w którym zarówno klienci zajmujący się profesjonalnie zielenią jak i miłośnicy ogrodów mogą w sprawny i szybki sposób zaopatrzyć się w najwyższej jakości materiał szkółkarski w pełnym asortymencie. Od sezonu WIOSNA 2020 zapraszamy również do naszego sklepu ogrodniczego, zlokalizowanego na terenie Cash&Carry, w którym dostępne będą wszelkie uzupełniając artykuły ogrodnicze, takie jak torf, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, środki ochrony roślin, narzędzia i wiele innych. Zapraszamy do współpracy abyśmy mogli wspólnie odnosić sukcesy!

The ULIŃSCY nursery is one of the largest, leading Polish ornamental plant nurseries, in terms of quality, variety of assortment and large batches of homogeneous nursery material. On an area of ​​over 55 ha, with 40 years of experience, it produces a wide range of ornamental plants in containers and from soil, in various sizes and forms. In 2018, a special Cash & Carry wholesale and retail outlet was launched at the nursery, in which both professionally engaged customers and garden lovers can efficiently and quickly obtain the highest quality nursery material in the full range. From the SPRING 2020 season, we also invite You to our garden store, located in Cash & Carry, where all supplementing gardening items such as peat, garden soil, bark, fertilizers, plant protection products, tools and many others will be available. We invite You to cooperate so that we can be successful together!

Details

  • Email: cc@ulinscy.pl
  • Phone: +48 734 164 466
  • Website: www.ulinscy.pl
  • Hall: C
  • Stand: C104
Go back to exhibitors catalog