DORAKO

Opis / Description

DORAKO to firma z tradycją, godna zaufania. Naszą dewizą jest zawsze zadowolony klient, a praca, którą wykonujemy - pasją. DORAKO posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży i ugruntowaną pozycję na rynku polskim. Firmę tworzy zespół ludzi z pasją, których jedynym ograniczeniem jest śmiała wyobraźnia projektanta realizującego potrzeby oraz marzenia inwestorów. Naszą działalność prowadzimy w dwóch obszarach: > KOMINKI > SPA W ramach produktów KOMINKOWYCH realizujemy nowoczesne, ekologiczne projekty, zawsze uwzględniając aktualne i przyszłe wymagania ochrony środowiska. Specjalizujemy się zarówno w instalacjach kominków opalanych drewnem jak i na gaz ziemny lub płynny (LPG). W ramach produktów SPA wykonujemy indywidalne projekty saun, łaźni parowych, wannien z hydromażem typu spa oraz basenów. Nasze realizacje spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Oferowane przez naszą firmę produkty charakteryzują się najwyższym światowym poziomem w zakresie technologii i wzornictwa; są wielokrotnie nagradzane najbardziej prestiżowymi tytułami w dziedzinie światowego designu oraz innowacji. Najważniejszy jest dla nas klient. Dlatego też słuchamy Państwa z uwagą, aby móc zapewnić najwyższy poziom wykonywanych dla Was usług. Naszą mocną stronę stanowi komunikacja, dzięki której zająmujemy się każdym klientem w sposób indywidualny i dopasowany do jego potrzeb. Dostosowujemy ofertę do wymagań inwestora, staramy się razem z nim wykreować produkt spełniający jego oczekiwania. Nawet te najśmielsze…

DORAKO is a company with tradition, trustworthy. A satisfied customer is always our motto, and the work we do is a passion. DORAKO has over 25 years of experience in the industry and an established position on the Polish market. The company is created by a team of people with passion, whose only limit is the bold imagination of a designer who fulfills the needs and dreams of investors. We run our business in two areas: > FIREPLACES > SPA As part of FIREPLACE products, we implement modern, ecological projects, always taking into account current and future requirements of environmental protection. We specialize in both wood-burning and natural or liquefied gas (LPG) fireplaces. As part of the SPA products we carry out individual designs of saunas, steam baths, spa tubs and swimming pools. Our projects meet the expectations of the most demanding customers. The products offered by our company are characterized by the highest world level in the field of technology and design; have been repeatedly awarded the most prestigious titles in the field of global design and innovation. The customer is the most important for us. Therefore, we listen to you carefully to be able to provide the highest level of services rendered to you. Our strength is communication, thanks to which we deal with each client in an individual and tailored to his needs. We adjust the offer to the investor's requirements, we try to create a product that meets his expectations. Even the boldest ...

Dane szczegółowe

  • Email: dorako@dorako.pl
  • Telefon: +48 784 874 875
  • Strona Internetowa: www.dorako.pl
  • Hala: C
  • Stoisko: C44
Wróć do katalogu wystawców