Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) powstało w listopadzie 2004 roku. Członkami SAK są osoby fizyczne, prowadzące działalność w zakresie projektowania lub wykonawstwa terenów zieleni. Misja Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu: Misją Stowarzyszenia jest ochrona i wspieranie interesów zawodowych architektów krajobrazu. Nasze inicjatywy koncentrują się na trzech głównych celach: – podnoszenie standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu, – edukacja architektów krajobrazu i innych uczestników procesu inwestycyjnego, – promocja zawodu architekta krajobrazu oraz możliwości współpracy w interdyscyplinarnych zespołach. Cele Stowarzyszenia: SAK działa na rzecz ochrony i wspierania interesów zawodowych architektów krajobrazu. Nasze cele to: * propagowanie zawodu architekta krajobrazu oraz unormowanie praw do jego wykonywania poprzez dążenie do utworzenia izby zawodowej, * promocja dobrych realizacji oraz wykonawców obiektów architektury krajobrazu, * promowanie standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu, * działania na rzecz podnoszenia jakości krajobrazu, w tym propagowanie tworzenia obiektów architektury krajobrazu, * inicjowanie współpracy środowisk zawodowych i akademickich. Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu jest jedyną polską organizacją branżową zrzeszoną w European Landscape Contractors Association (ELCA) oraz European Foundation for Landscape Architecture (EFLA). Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne, związane z branżą architektury krajobrazu: – projektanci i autorzy dokumentacji – wykonawcy terenów zieleni – naukowcy i nauczyciele – urzędnicy i pracownicy administracji

Dane szczegółowe

  • Email: [email protected]
  • Telefon: +48 696 157 000
  • Strona Internetowa: www.sak.org.pl/kontakt
  • Stoisko: 1
Wróć do katalogu wystawców