Green Days - Targi ogrodnictwa i architektury

I Forum Miasto z natury*

Zieleń – akupunktura miasta

18.03.2022 r., wstęp bezpłatny**

Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn
sala konferencyjna nr D2

Zarejestruj się

Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika branżowego – „Zieleń Miejska” zaprasza na bezpłatne Forum Miasto z natury: akupunktura miasta.

Forum Miasto z natury wychodzi naprzeciw trendom naturalistycznego podejścia nie tylko do kształtowania, ale i gospodarowania przestrzenią miejską. Specjaliści przedstawią cały wachlarz zagadnień, obok których nie można przejść obojętnie.

Wśród tematów, które zostaną poruszone w ramach Forum m.in. kulisy powstawania naturalnych placów zabaw, budżet obywatelski w praktyce, Program Estetyka realizowany w Lublinie i Łęcznej, najnowsze badania dotyczące terenów biologicznie czynnych, inspiracje z Kraju Kwitnącej Wiśni a także pojęcia gwarancji i rękojmi pod lupą adwokata.

Harmonogram

10.00  Otwarcie Forum:
Judyta Więcławska redaktor prowadząca
miesięcznik „Zieleń Miejska”, moderator Forum
PANEL I Bliżej ludzi
10.10-10.30 „Zielona szpila obywatelska” – czyli za i przeciw przestrzennym działaniom partycypacyjnym dr inż. Maciej Żołnierczuk specjalista ds. ochrony krajobrazu,
Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa
10.30-10.50 Program Estetyka dla miast Lublin i Łęczna – edukacja, partycypacja i budowanie świadomości miejskiej poprzez architekturę krajobrazu Wojciech Januszczyk
architekt krajobrazu, Fundacja Krajobrazy/Instytut Architektury Krajobrazu KUL
10.50-11.10 Place zabaw dla młodzieży Jos Muller
Educarium
11.10-11.30 Hortiterapia – teoria w praktyce Karolina Korpalska
oligofrenopedagog, ogrodnik, florysta, hortiterapeuta
11.30-11.50 GrowGreen – eksperymentalne rozwiązania z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury w tkance miejskiej Wrocławia Małgorzata Bartyna-Zielińska
koordynator ds. zieleni w Biurze Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia
11.50-12.05 Wystąpienie w trakcie ustaleń
12.05-12.55 Panel dyskusyjny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu: NASZE DZIAŁANIA Moderatorzy: dr inż. arch. Maciej Kłopotowski (SPAK, Politechnika Białostocka); dr inż. arch. Dorota Gawryluk (SPAK, Politechnika Białostocka)
12.55-14.00 PRZERWA
PANEL II Bliżej natury
14.00-14.20 Czy naturalny plac zabaw może być bezpieczny? Dominik Berliński
biegły sądowy, Centrum Kontroli Placów Zabaw
14.20-14.35 Wystąpienie w trakcie ustaleń
14.35-15.00 Gwarancja i rękojmia – podstawy odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym Sara Til
Dąbrowska adwokat
15.00-15.30 Tereny biologicznie czynne w parkach miejskich – wybrane uwarunkowania na przykładzie Warszawy dr inż. Kinga Kimic
Instytut Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
15.30-15.40 Wystąpienie w trakcie ustaleń
15.40-16.00 Zielona akupunktura miasta – inspiracje z Japonii Weronika Sęczek
specjalistka ds. zasobów wodnych i BZI
16.00 Dyskusja, zakończenie Forum, losowanie trzech rocznych e-prenumerat „Zieleni Miejskiej”

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
**Bezpłatnej rejestracji na Forum Miasto z natury można dokonać w terminie
do 11-13/03/2022r. lub do wyczerpania limitu miejsc poprzez formularz na stronie: forummiastoznatury.abrys.pl. W przypadku dokonania rejestracji na konferencję
i niestawienia się na nią, uczestnicy zostają obciążeni kosztem uczestnictwa w kwocie 50 zł. Bezpłatnej rezygnacji z udziału można dokonać w terminie do 11-12/03/2022 r., wysyłając informację na adres: m.matuszczak@abrys.pl

Patronat branżowy

Patronat medialny

Partner strategiczny